Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Seniorów obchodzimy 1 Października

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - 1 Października

Kiedy Wypada Dzień Seniorów (ONZ)

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (Dzień Seniorów) (ang: International Day of Older Persons) ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 14 grudnia 1990 roku obchodzimy w dniu 1 października.

Międzynarodowy Osób Starszych (ONZ) - 1 października


Dzień Osób Starszych / Dzień Seniorów

Rezolucja 45/106 ustanawiające dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Ośob Starszych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 14 grudnia 1990 roku. Pierwsze obchody odbyły się 1 października 1991.

Co roku obchodom Dnia Seniorów towarzyszy hasło przewodnie, i tak (tłumaczenie własne):

 • 2020: Pandemia: Czy zmienia podejście do Seniorów i Starzenia się? Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?
 • 2019: Podróż w kierunku równości wszystkich grup wiekowych The Journey to Age Equality
 • 2018: Obchody Praw Człowieka Ludzi Starszych Celebrating Older Human Rights champions
 • 2017: Krok w przyszłość: Pozyskiwanie osób starszych i ich talentów dla społeczeństwa Stepping into the Future: Tapping the Talents, Contributions and Participation of Older Persons in Society
 • 2016: Sprzeciw wobec dyskryminacji osób starszych Take A Stand Against Ageism
 • 2015: Zrównoważony rozwój i integracja seniorów w środowisku miejskim Sustainability and Age Inclusiveness in the Urban Environment
 • 2014: Nie zostawiajmy nikogo: Krzewienie społeczeństwa dla wszystkich Leaving No One Behind: Promoting a Society for All
 • 2013: Przyszłość jakiej chcemy: Co mówią Seniorzy The future we want: what older persons are saying
 • 2012: Długowieczność - Kształtowanie Przyszłości Longevity: Shaping the Future
 • 2011: Rosnące możliwości i wyzwania starzenia się społeczeństw The Growing Opportunities & Challenges of Global Ageing
 • 2010: Seniorzy i osiągnięcia MDGs (Millennium Development Goals - Cele Rozwoju Milenijnego)Older persons and the achievement of the MDGs
 • 2009: Obchody 10. rocznicy Dnia Osób Starszych: W kierunku społeczeństwa przyjaznego wszystkim grupom wiekowym Celebrating the 10th Anniversary of the International Year of Older Persons: Towards a Society for All Ages
 • 2008: Prawa Seniorów Rights of Older Persons
 • 2007: Wyzwania związane ze starzeniem się Addressing the Challenges and Opportunities of Ageing
 • 2006: Poprawa jakości życia seniorów: Zaawansowane strategie ONZ Improving the Quality of Life for Older Persons: Advancing UN Global Strategies
 • 2005: Starzenie się w nowym milenium Ageing in the new millennium
 • 2004: Seniorzy jak społeczność integracyjna Older persons in an intergenerational society
 • 1998-2000: W kierunku społeczeństwa przyjaznego wszystkim grupom wiekowym Towards A Society for All Ages

Podobne Święta

Informacje Dodatkowe
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ) wypada co roku w tym samym dniu - 1 października

Zobacz, w jakim dniu tygodnia wypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ) w latach 2016-2026
RokDzień
2016Sobota
2017Niedziela
2018Poniedziałek
2019Wtorek
2020Czwartek
2021Piątek
2022Sobota
2023Niedziela
2024Wtorek
2025Środa
2026Czwartek
W ten sam dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ), w 2021 wypada także:Zobacz wiecej na temat dnia 1 października (imieniny, święta, faza księżyca, długość dnia, wschód i zachód słońca, ...)
Zbliżają się popularne imieniny:
Marcina11 listopadaZostało jeszcze ponad 2 tygodnie
Imieniny Obchodzą:
Dzisiaj, 24 października
Antoni, Marek, Markusław, Filip, Marcin, Rafał, Salomon, Boleczest, Pamfilia
Jutro, 25 października
Kryspin, Bonifacy, Maur, Taras, Tarazjusz, Chryzant, Daria, Walentyna, Inga, Sambor, Teodozjusz
Pojutrze, 26 października
Ludmiła, Lucyna, Ewaryst, Lutosław, Łucjan, Łucjana
Wczoraj, 23 października
Jan, Teodor, Ignacy, Seweryn, Roman, Giedymin, Marlena, Odila, Świętochna, Włościsław
Zobacz, co się właśnie Święci ! 😃
Dołącz do Kalendarza na FB