Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Seniorów obchodzimy 1 Października

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - 1 Października

Kiedy Wypada Dzień Seniorów (ONZ)

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (Dzień Seniorów) (ang: International Day of Older Persons) ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 14 grudnia 1990 roku obchodzimy w dniu 1 października.

Międzynarodowy Osób Starszych (ONZ) - 1 października


Dzień Osób Starszych / Dzień Seniorów

Rezolucja 45/106 ustanawiające dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Ośob Starszych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 14 grudnia 1990 roku. Pierwsze obchody odbyły się 1 października 1991.

Co roku obchodom Dnia Seniorów towarzyszy hasło przewodnie, i tak (tłumaczenie własne):

 • 2020: Pandemia: Czy zmienia podejście do Seniorów i Starzenia się? Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?
 • 2019: Podróż w kierunku równości wszystkich grup wiekowych The Journey to Age Equality
 • 2018: Obchody Praw Człowieka Ludzi Starszych Celebrating Older Human Rights champions
 • 2017: Krok w przyszłość: Pozyskiwanie osób starszych i ich talentów dla społeczeństwa Stepping into the Future: Tapping the Talents, Contributions and Participation of Older Persons in Society
 • 2016: Sprzeciw wobec dyskryminacji osób starszych Take A Stand Against Ageism
 • 2015: Zrównoważony rozwój i integracja seniorów w środowisku miejskim Sustainability and Age Inclusiveness in the Urban Environment
 • 2014: Nie zostawiajmy nikogo: Krzewienie społeczeństwa dla wszystkich Leaving No One Behind: Promoting a Society for All
 • 2013: Przyszłość jakiej chcemy: Co mówią Seniorzy The future we want: what older persons are saying
 • 2012: Długowieczność - Kształtowanie Przyszłości Longevity: Shaping the Future
 • 2011: Rosnące możliwości i wyzwania starzenia się społeczeństw The Growing Opportunities & Challenges of Global Ageing
 • 2010: Seniorzy i osiągnięcia MDGs (Millennium Development Goals - Cele Rozwoju Milenijnego)Older persons and the achievement of the MDGs
 • 2009: Obchody 10. rocznicy Dnia Osób Starszych: W kierunku społeczeństwa przyjaznego wszystkim grupom wiekowym Celebrating the 10th Anniversary of the International Year of Older Persons: Towards a Society for All Ages
 • 2008: Prawa Seniorów Rights of Older Persons
 • 2007: Wyzwania związane ze starzeniem się Addressing the Challenges and Opportunities of Ageing
 • 2006: Poprawa jakości życia seniorów: Zaawansowane strategie ONZ Improving the Quality of Life for Older Persons: Advancing UN Global Strategies
 • 2005: Starzenie się w nowym milenium Ageing in the new millennium
 • 2004: Seniorzy jak społeczność integracyjna Older persons in an intergenerational society
 • 1998-2000: W kierunku społeczeństwa przyjaznego wszystkim grupom wiekowym Towards A Society for All Ages

Podobne Święta

Informacje Dodatkowe
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ) wypada co roku w tym samym dniu - 1 października

Zobacz, w jakim dniu tygodnia wypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ) w latach 2018-2028
RokDzień
2018Poniedziałek
2019Wtorek
2020Czwartek
2021Piątek
2022Sobota
2023Niedziela
2024Wtorek
2025Środa
2026Czwartek
2027Piątek
2028Niedziela
W ten sam dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ), w 2023 wypada także:Zobacz wiecej na temat dnia 1 października (imieniny, święta, faza księżyca, długość dnia, wschód i zachód słońca, ...)
Zbliżają się popularne imieniny:
Andrzeja30 listopadaJuż jutro!
Barbary4 grudniaZostało jeszcze 5 dni
Mikołaja6 grudniaZostało jeszcze 7 dni
Adama24 grudniaZostało jeszcze ponad 2 tygodnie
Ewy24 grudniaZostało jeszcze ponad 2 tygodnie
🎁
Szukasz Prezentu dla ...?
Podpowiadamy Pomysły