Dzień Unii Europejskiej

Dzień Unii Europejskiej (Dzień Schumana) obchodzony jest 9 maja

Dzień Unii Europejskiej
Dzień Unii Europejskiej 2010 - plakat Mileny Mileńko
Dzień Unii Europejskiej 2010
autor plakatu Milena Mileńko (Polska)
źródło: europa.eu
Dzień Unii Europejskiej zwany jest także Dniem Schumana (Schuman Day) od deklaracji Ministra Spraw Zagranicznych Francji Roberta Schumana, z dnia 9 maja 1950 roku, która dała podwaliny dzisiejszej Unii Europejskiej. 5 maja 1949 zawiązała się natomiast Rada Europy. Z okazji rocznicy utworzenia Rady Europy obchodzony jest Dzień Europy. Uwaga, obie rocznice bywają nazywane Dniem Europy ale na potrzeby naszego portalu wprowadziliśmy jednak rozróżnienie. Dzień 9 maja i związane z nim święto będziemy nazywać Dniem Unii Europejskiej (Dzień Unii, Dzień UE), zaś rocznicę utworzenia Rady Europy (5 maja) Dniem Europy.

Historia - Deklaracja Schumana
Po Drugiej Wojnie Światowej, konflikcie, który zruinował prawie cały kontynent, stało się jasne, że należy przedsięwziąć wszelkie środki aby zapobiec kolejnym, podobnie tragicznym wydarzeniom. W tym celu Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman w dniu 9 maja 1950 roku zaproponował powołanie pierwszej w historii, ponadnarodowej (francusko-niemieckiej) organizacji sprawującej kontrolę nad wydobyciem i produkcją głównych surowców strategicznych - węgla i stali. Zaproponowana przez Schuman'a Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) (ang: European Coal and Steel Community, w skrócie ECSC) była jedną z inicjatyw dającą podwaliny pod dzisiejszą Unię Europejską i powstała ostatecznie na mocy traktatu paryskiego 18 kwietnia 1951 roku. W skład EWWiS weszło 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy.

Unia Europejska w dzisiejszym kształcie powstała na mocy Traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 roku.

Fragmenty Deklaracji Schumana: (źródło: europa.eu)
Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw. Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków. Głównym celem Francji, będącej od ponad dwudziestu lat liderem jednoczenia Europy, była zawsze służba pokojowi. Nie było Europy, mieliśmy wojnę.
Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec. W tym celu rząd francuski proponuje natychmiast rozpocząć działania w ograniczonym, lecz decydującym punkcie:
"Rząd francuski proponuje umieszczenie całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali pod zarządem wspólnej Wysokiej Władzy w organizacji otwartej na udział innych krajów europejskich." Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem zapewni natychmiastowe powstanie wspólnych fundamentów rozwoju gospodarczego, pierwszego etapu Federacji Europejskiej, i zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego były najdłużej ofiarami.


Obchody Dnia UE
Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest w większości krajów Unii w dniu 9 maja (w większości bo np. w związku z silnym eurosceptycyzmem, nie jest on obchodzony w Wielkiej Brytanii). Kraje będące członkami Rady Europy, a nie będące członkiem Unii obchodzą dzień Europy w dniu 5 maja. Różne formy obchodów mają na celu przybliżenie idei Unii.

Obchody Dnia Unii Europejskiej 2012
Parada Schumana rusza 12 maja 2012 spod Kościoła Świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Miasteczko Euorpejskie znajdować się będzie na Placu Zamkowym i Skwerze Hoover'a

Obchody Dnia Unii Europejskiej 2011 w Polsce
W 2011 roku Parada Schumana wyruszyła z placu Zamkowego Krakowskim Przedmieściem na Nowy Świat w dniu 7 maja. Przed paradą odbyła się debata na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Orędzie na Dzień Unii Europejskiej wygłosił gość honorowy debaty Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Obchody Dnia Unii Europejskiej 2010 w Polsce
Parada Schumana wyruszyła w sobotę 8 maja 2010 o godzinie 12:00 z Placu Zamkowego w Warszawie. Przeszła na Nowy Świat gdzie zorganizowane było miasteczko europejskie, w namiotach którego dowiedzieć się było można wszystkiego na temat Unii Europejskiej.

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej
Poniżej znajduje się lista państw członków UE wraz z datą ich przystąpienia do Unii. Litera "Z" oznacza państwo założycielskie.
Austria (1995), Belgia (Z), Bułgaria (2007), Cypr (2004), Czechy (2004), Dania (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francja (Z), Grecja (1981), Hiszpania (1986), Holandia (Z), Irlandia (1973), Litwa (2004), Luksemburg (Z), Malta (2004), Niemcy (Z), Polska (2004), Portugalia (1986), Rumunia (2007), Slowenia (2004), Szwecja (1995), Słowacja (2004), Węgry (2004), Włochy (Z), Wielka Brytania (1973), Łotwa (2004)
Kraje kandydujące: Macedonia, Chorwacja, Turcja.

Kto 5 maja, a kto 9 maja
Jak napisaliśmy na wstępie, Święto Europy obchodzone jest 5 maja (Dzień Europy/Rocznica utworzenia Rady Europy) bądź 9 maja (Dzień Unii Europejskiej/Rocznica ogłoszenia deklaracji Schumana). Zwykle, kraje członkowskie Unii obchodzą Święto Europy w dniu 9 maja, zaś kraje nie będące członkiem Unii lecz będące krajami członkowskimi Rady Europy, w dniu 5 maja. Ciekawostki
Autorką plakatu promującego Dzień Unii Europejskiej 2010 "I love Europe - koktail europejski" jest Polka - Milena Mileńko

Zobacz także: Dzień Europy
Zbliżają się popularne imieniny:
Adama24 grudniaZostało jeszcze 7 dni
Ewy24 grudniaZostało jeszcze 7 dni
Sylwestra31 grudniaZostało jeszcze 14 dni
Baltazara6 styczniaW przyszłym roku
Kacpra6 styczniaW przyszłym roku
Melchiora6 styczniaW przyszłym roku
Imieniny Obchodzą:
Dzisiaj, 17 grudnia
Łukasz, Florian, Łazarz, Jolanta, Żerosław, Żyrosław
Jutro, 18 grudnia
Bogusław, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Wilibald, Arkadia, Wszemir
Pojutrze, 19 grudnia
Urban, Tymoteusz, Abraham, Beniamin, Kazimiera, Dariusz, Nemezjusz
Wczoraj, 16 grudnia
Adelajda, Alina, Albina, Ananiasz, Zdzisława