Fundacje na Rzecz Dzieci

Lista Fundacji Pomagających Dzieciom

Lista Fundacji Pomagających Dzieciom
Poniżej znajduje się lista kilkunastu fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą dzieciom. Zdajemy sobie sprawę, że jest ona niepełna. Postaramy się ją uzupełniać. Zachęcamy do pomocy dzieciom nie tylko z okazji Dnia Dziecka.
Opisy działalności pochodzą ze stron internetowych fundacji i stowarzyszeń.Fundacja "Pomóż Im"
Fundacja „Pomóż im” powstała 2 lipca 2007 roku na bazie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowymi działającego od 9 kwietnia 1991 roku. Początkowo nasza działalność koncentrowała się na dbaniu o dobro chorych dzieci – małych pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 1 marca 2009 roku, wraz z powołaniem do życia Domowego Hospicjum dla Dzieci, wzięliśmy pod opiekę także nieuleczalnie chore dzieci z terenu całego województwa podlaskiego. Od tego czasu działamy dwutorowo – z jednej strony pomagamy dzieciom w trakcie leczenia i po przebytej chorobie nowotworowej, z drugiej – świadczymy bezpłatną opiekę paliatywną w domach dzieci, które nie mają szansy na wyleczenie.
Fundacja Dziecięce Marzenia
Fundacja Dziecięce Marzenia mieści się w mieście Bielsko - Biała. Jest to organizacja charytatywna powstała z inicjatywy ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęście i czułych na potrzeby innych. Celem naszej działalności jest niesienie rzeczywistej, codziennej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią, których miejscem zabawy staje się niejednokrotnie ulica. Jedną z form jest prowadzenie środowiskowych świetlic integracyjnych oraz pracowni informatycznej.
Fundacja Mam Marzenie
Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność chcemy dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
Przywracamy radość życia dzieciom. Pomagamy rodzicom w ich codziennym trudzie. Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” jest prężnie rozwijającą się organizacją pożytku publicznego działającą w sferze ochrony zdrowia i edukacji. Każdego miesiąca kolorujemy świat 350 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wadami rozwojowymi. Kolorowe Przedszkole i Szkoła 76 z nich przygotowuje do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Fundacja Dla Dzieci „Krwinka”
Celem działalności fundacji jest: wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz wspieranie ich rodzin, m.in. poprzez: indywidualną pomoc dzieciom, w tym: zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z chorobą, finansowanie (lub refundacja) leczenia i rehabilitacji, finansowanie (lub refundacja) pobytu w szpitalu rodziców opiekujących się dziećmi hospitalizowanymi (noclegi)-w przypadkach uzasadnionych, wypełnienie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od zabiegów terapii nowotworowej, integracja dzieci chorych ze zdrowymi, organizowanie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych;
Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"
Finansujemy badania, zabiegi, operacje, leki, przejazdy i pobyty w placówkach leczniczych. Pomagamy także dzieciom i młodzieży z domów dziecka i rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Pomagamy, bo chcemy, by każde dziecko mogło śmiało spojrzeć w przyszłość. Nasi podopieczni mają kilka tygodni, miesięcy albo lat. Ich życie naznaczone jest chorobą, ubóstwem i cierpieniem. Pomoc Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” to często jedyny ratunek dla maluchów.
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba”
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” powstała, aby nieść pomoc w leczeniu – ratować życie i zdrowie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz pomóc dzieciom cierpiącym z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej.Pomagamy dzieciom – kupujemy leki, finansujemy leczenie i operacje medyczne ratujące życie i zdrowie, rehabilitacje oraz sprzęt medyczny. Dożywiamy ubogie dzieci w szkołach.Pomagamy także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie
Fundacja ISKIERKA
Fundacja ISKIERKA jako Organizacja Pożytku Publicznego (KRS: 0000248546) od 2006 roku zajmuje się budowaniem systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Prezesem Zarządu fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, której syn także zmagał się białaczką. Zespół pracowników wspierają w działaniach wolontariusze oraz partnerzy ze środowisk biznesowych, samorządowych, a także osoby ze świata nauki, sportu, sztuki, kultury i show biznesu. To ponad 500 podopiecznych fundacji (w trakcie i po leczeniu onkologicznym) i systemowe działanie. Od zakupu leków poprzez remonty dziecięcych oddziałów szpitalnych, po szkolenia dla lekarzy czy wspieranie badań naukowych.
SOS Wioski Dziecięce
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. W Polsce działamy od 1984 roku. Chcemy, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Działamy w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz standardy międzynarodowe dotyczące pomocy rodzinie i opieki zastępczej.
Fundacja Dzieciom - "Zdążyć z Pomocą"
Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” był prof. Zbigniew Religa, który pozostaje naszym Patronem. Wspiera nas także Beata Tyszkiewicz jako Prezydent Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”.
Fundacja Faktu
Przywilejów nie da się oddzielić od powinności. Nie można cieszyć się pozycją największej gazety bez równoczesnego podjęcia wyzwania najbardziej humanitarnego ze wszystkich: skutecznej pomocy ludziom kompletnie bezbronnym. Dlatego obok gazety Fakt powstała Fundacja Faktu. Skoro tworzymy siłę mediów, mamy również moralny obowiązek czynić dobro.
Warszawa
Fundacja Faktu
Fundacja Dzieci Niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby ,zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy. Realizując naszą misję: Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka
Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową"
Fundacja ,,Na Ratunek Dzieciom Z Chorobą Nowotworową” jest organizacją pożytku publicznego. Została założona 10 maja 1991 roku. Celem jest pomoc dla dzieci chorych na nowotwory, czyli zapewnienie wszechstronnego wsparcia małym pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami”
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” od 2005 roku pomaga dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Początkowym głównym nurtem działalności organizacji była dogoterapia (kynoterapia) i to głównie z tą dziedziną Fundacja „Ami” najczęściej jest kojarzona. Jednak nie jest to jedyny obszar działalności organizacji. Wraz z kolejnymi latami, rozwojem i potrzebami dzieci zgłaszających się do Fundacji formy oferowanej przez fundację pomocy poszerzały się.
Zbliżają się popularne imieniny:
Agaty5 lutegoZostało jeszcze ponad 2 tygodnie
Walentego14 lutegoZostało jeszcze ponad 2 tygodnie
Najbliższe Święta:
DzieńŚwiętoZa dni
21 sty.
pon.
Dzień Babci5
22 sty.
wto.
Dzień Dziadka6
14 lut.
czw.
Walentynki29
Imieniny Obchodzą:
Dzisiaj, 16 stycznia
Włodzimierz, Waleriusz, Treweriusz
Jutro, 17 stycznia
Jan, Antoni, Przemił, Alba, Rościsław
Pojutrze, 18 stycznia
Piotr, Małgorzata, Zuzanna, Bogumił, Krystyna, Wenerand, Jaropełk, Liberata, Pryska
Wczoraj, 15 stycznia
Paweł, Aleksander, Izydor, Makary, Maur, Dąbrówka, Dobrawa, Domasław, Domosław